Promemoria: Julen är här

Vid min utlandsmyndighetstjänstgöring härom året författade jag denna utrikespolitiska analys om händelseutvecklingen den senaste tiden. En promemoria som nu, minimalt modifierad, återigen visar en närmast kuslig relevans. Var det nån som sa att historien upprepar sig?


Julen är här·        Allt tyder på att julen anlänt

·        Du som läser detta önskas därför en GOD JUL

·        Även Din familj önskas i förekommande fall en GOD JUL

·        Du och Dina närstående önskas även ett GOTT NYTT ÅR med en förhoppning om att 2008 ska bli ett väldigt bra år


Det många redan har anat förtjänar nu att expliceras: Allt fler tecken börjar tyda på att julen nu är här.


Det började med att den ljumma hösten försvann som en direkt kausal följd av Kung Bores alltmer allvarliga försök att ta plats i rampljuset för att få en reell förändring av väderleken till stånd. En titt ut genom fönstret indikerar starkt att Bores manöver slutligen lyckats, även om hans ställning f.n. är något svagare på vissa håll. Dock kan det anses finnas vissa empiriska belägg för att maktutövandet riskerar att försvagas om ett antal månader då nya aktörer gör anspråk på att få påverka vädret, men det är en senare fråga.


Först tändes det första adventsljuset. Sedan följde allt i raskt takt: Skyltfönstren julpyntades, barnriktad TV-reklam ökade i frekvens och alltfler adventsljus fattade eld. Allt detta och mer därtill pekar sammantaget otvetydigt på att julen är på intåg igen.


Hursomhelst är det mycket som pekar på att Kung Bore kommer att utnyttja sin tid vid makten till att få ett antal möten till stånd med andra viktiga aktörer. För en och en halv vecka sedan deltog han vid ett multilateralt möte där ett antal av de mest inflytelserika aktörerna deltog: Lucia, Tärnorna och Stjärngossarna.


Dock kan det noteras att de redan marginaliserade Pepparkaksgubbarnas position försvagats ytterligare på senare år. Inte heller i år skickades någon delegation från det uppenbarligen isolationistiskt präglade Pepparkakeland, trots budskapet i dess välkända nationalhymn.


Mötet beslutade iallafall att rättigheterna till färgen vitt även fortsättningsvis skulle delas lika då den ansågs vara en bra och representativ färg för alla deltagande parter. Den eviga stötestenen om ljusets vara eller inte vara debatterades också, som förväntat. De välkända positionerna intogs med stark övertygelse från båda sidor. Stjärngossarna drev dock en kompromissvillig linje som de duvor de är i ämnet. Så mycket längre kom man emellertid inte och till slut beslöts att bordlägga frågan till nästa års möte, vilket utlystes till 2008-12-13.


Ett bilateralt toppmöte med den största och mest kända aktören har varit kungjort till 2007-12-24 ända sedan förra årets samtal då representanten Nils från Tomtens delegation gjorde uttalandet:

"Men så nästa år igen, ja då kommer han igen. För det har han lovat."

Ett löfte som det finns fog för att ta på allvar då man kan slå fast att Tomten har dykt upp under samtliga av de tidigare utlysta mötena. Snarare är det under stundom Kung Bore som lyser med sin frånvaro.


På agendan står ett bevarat samarbete för barnens bästa. Enligt rådande praxis har Bore ansvar för att klä naturen i stämningsfull prakt och att tillhandahålla material för glada aktiviteter samt utgörandet av underlag för Tomtens fordon. Med all sannolikhet kommer parterna komma fram till att denna klassiska överenskommelse ska bestå även framledes.


Glädjande kan även konstateras att renarnas tidigare pennalistiska tendenser är som bortblåsta och att minoritetsrenarnas talesren Rudolf även i år har tilldelats en förtroendepost.


Tomten, å sin sida, lovar att hålla låg offentlig profil med undantag för det hektiska dygn som utgör kärnan i hans verksamhet då han tar över allas uppmärksamhet med diverse TV-framträdanden, gästspel i sånger, villkorade hembesök under nyhetstörstande pappors frånvaro, mammakyssande m.m. Därefter drar han sig tillbaka igen, till förmån för Kung Bore och hans gäster, bl.a. Grevinnan, Betjänten, Jan Malmsjö och Ivanhoe.


Mot bakgrund av ovanstående är det till sist av yppersta vikt att du som läser detta och dina nära tillönskas en god jul och ett gott nytt år inklusive en skön ledighet.