Moralist-Göteborg slår till igen!

Göteborg är landets näst största stad, en av nordens största städer och är huvudort i en stor och betydelsefull region. En stor och vida känd nöjespark finns här, liksom välrenommerade universitet och några av de största idrottsklubbarna i några av landets största arenor. Förutom att undertecknad har haft staden som sitt hem under en period brukar även Madonna och U2 komma hit för att spela, för att inte nämna Springsteen och Iron Maiden som har klippkort till det Nya Ullevi som ska bygga ut och bli ännu större för att bibehålla sin plats som störst. Kort sagt, storstaden Göteborg har ambitioner att sätta sig på kartan. Därför är det märkligt att de styrande ägnar sig åt småstadsmentalitet och moralism.

 

Sedan länge har det kostat dubbla priset att åka kollektivt efter ca 00.20. Budskapet är tydligt:

Ni nattslarvare har inget giltigt skäl att vara ute efter tolv och ni är mindre värda än våra BNP-maximerande mönstermedborgare som nyttjar transportmedlen under dagtid. Så om samhället ska bemöda sig med att erbjuda er skjuts hem genom kommunaltrafiken via den allmänna infrastrukturen måste ni åtminstone betala 100% mer för våra ockerbiljetter.

Igår kväll, onsdag, tog den första instansen i stadens politiska ledning, sociala resursnämnden,
beslutet att ingen av stadens krogar längre ska få ha öppet till klockan fem, baserat på en rapport som verkar ha missat ett helt gäng aspekter. Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige måste visserligen klubba samma sak för att det ska gå igenom men det mesta pekar på att så blir fallet. Ingen, inte ens snälla Nefertiti som stänger vid fyra, tillåts alltså att hålla öppet till längre än tre. T.o.m. ett av de inblandade partiernas ungdomsförbund tar avstånd från förslaget. Att det verkar vara moralistiskt betingat visar det häpnadsväckande faktumet att krögarna tydligen inte har fått komma till tals överhuvudtaget! För även om olika intressen står på spel kan man väl åtminstone lyssna på de olika perspektiven och inspelen från samtliga parter. Budskapet är tydligt:

Stök, fylla och bråk som hittills har varit utspritt över de olika stängningstiderna 03, 04 och 05 vill vi samla ihop till ett enda härligt stängningskaos kl 03.00. På så sätt kan vi gynna väktarbranschen och sysselsätta våra polismän när den degenererade befolkningen utan ansvar för sin morgondag ska fyllekäka samtidigt och alltså fylla på de redan tumultartade köerna på kebabsyltan vid Vasagatan/Avenyn, BK Avenyn samt Donken Nordstan. Därefter påbjuder vi dem med fast hand hem för att sova så att de kan börja förbereda den kommande samhällsnärande arbetsveckan. Men vad ska då de göra som inte VILL avbryta festligheterna när det är som roligast, TROTS vi Göteborgspolitikers rättrådigt goda intentioner? Jo, dessa kan istället med fördel bidra till kundunderlaget till det snart explosionsartat blomstrande utbudet av svartklubbar!

När Malmös uppseendeväckande skjutvapenkriminalitet på sistone har gjort att både polis och annan opinion har uppmanat Malmöborna att inte gå på svartklubb och kundkretsen riskerar att vika, ja då öppnar sig en helt ny marknad! I dessa prövningens tider för den hårt ansatta malmöitiska svartklubbsbranschen kommer alltså Göteborgs stad till undsättning! En enkel geografisk omfördelning av svartklubbsentreprenörer från Skåne till Västra Götaland och marknaden som helhet kommer att bestå – eller sannolikt t.o.m öka! Inflödet av pengar till den kriminella ekonomin i Göteborg går upp, drickandet sker helt utanför alkoholtillståndsgivande myndighetskontroll, en del skatteintäkter går om intet, samtidigt som festandet kan hållas kvar till samma femklockslag som tidigare - minst, med de konsekvenser detta för med sig i ytterligare led.

Det är inte svårt att föreställa sig tårta och champagne hos svartklubbarnas branschorganisation tillsammans med de otroligt skickliga public affairs-konsulter som de anlitat för detta synnerligen lyckade utfall.

Göteborg, med sina storstadsmetropolambitioner går alltså åt motsatt håll och visar istället upp en förvuxen småstadsattityd. Om trestängning är den politiska majoritetens kompromiss, vilken är då deras egentliga vilja? 01 som i en faktisk småstad?

Och vad är nästa steg i detta korståg mot moraliskt förfall?