Äntligen utreds utökat förbud mot fula barn!

För några dagar sen gick regeringen ut med att man öppnar för att införa förbud mot fula barn på fler allmänna platser. Det tycker jag är helt rätt! Jag menar, dessa arma fula barn är ju i vägen så fort man ska avnjuta en öl i solen på en uteservering eller när man väntar på bussen. De kan ju åtminstone vända sin fulhet åt ett annat håll, men det gör de inte, arroganta som de är. Jag och mina medmänniskor ska väl inte behöva utsättas för grova estetiska övergrepp hur som helst? Vi vårdar faktiskt vår skönhetsupplevelse och de som inte passar in i vår medelklassigt toleranta mall borde staten förpassa någon annanstans. Dessa barn är ju fula och det är väl självklart att inget som är fult eller t.ex. luktar illa skulle vara tillåtet enligt lag. Det hade ju varit absurt! Och de inblandade parterna i de enskilda situationerna ska ju definitivt inte behöva prata med varandra och lösa obehaget på plats i samförstånd. Nej, man ska givetvis använda lagstiftning, tycker jag. Sedan 2005 är det ju förbjudet med fula barn på krogen (många ställen har särskilda rum dit de kan gå och fula sig om de nu måste det) och äntligen har man nu alltså börjat prata om att utvidga förbudet till att även gälla många och viktiga platser utomhus.

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) är nöjd med förbudet från 2005. Hon säger att det har blivit en succé som alla har vunnit på.

Men fortfarande utsätts 15 procent av befolkningen för passiv barnfulhet minst en gång per vecka, visar den nationella studien Hälsa på lika villkor. Därför är det angeläget att se över vilka möjligheter som finns att ytterligare begränsa de fula barnen. ”Undersökningar visar också att det finns ett brett folkligt stöd för fler fula barn-fria miljöer”, konstaterar regeringen i beslutet.

Folkhälsoministern vill i dagsläget inte kommentera var det kan bli aktuellt att införa nya förbud.

- Det är det vi nu har tillsatt en utredning för. Som barnrättsminister är jag naturligtvis särskilt intresserad av hur vi kan minska vackra barns utsatthet för fula barn.

I en rapport konstateras att fula barn genererar mer än 4 000 olika skäl att störa sig på. Dessa barn är irriterande, estetiskt giftiga och förmodligen cancerframkallande, enligt Folkhälsoinstitutet.

- Stora hälsovinster kan göras för den enskilde och för samhället med ytterligare färre fula barn och ett större hänsynstagande gentemot de som inte är eller har fula barn, förklarar Maria Larsson.

Enligt utseendelagen är fula barn inte tillåtna inom bland annat barnomsorg, skola, hälso- och sjukvårdslokaler och i kollektivtrafiken. Det står också i lagen att ingen ska behöva utsättas för fula barn på sin arbetsplats.

Centerpartiets andre vice ordförande Anders W Jonsson välkomnar att regeringen ”äntligen” aviserar krafttag mot de fula barnen.

- Jag vet, som barnläkare, att fula barn är skadliga, inte minst för de vackra barnen. Det här regeringsbeslutet är ett viktigt första steg. Men jag hade gärna sett att man gått längre, och pekat ut ett antal miljöer.

Utöver uteserveringar, entréer till offentliga lokaler, perronger och väntkurer utomhus, som ofta nämns, lägger han även till balkonger i privatbostäder till sin lista.

Förekomsten av fula barn på balkonger är ett gissel. Det inkräktar verkligen på människors frihet att använda sin balkong, enligt Anders W Jonsson, som berättar att en rad personer som bor i flerfamiljshus har hört av sig till honom.

- De beskriver att de inte kan vara ute på sin egen balkong på somrarna, beroende på att grannen sitter med sina fula barn hela tiden. Jonsson vill också snarast se förbud mot fula barn på perronger, gågator, delar av parker och ”självklart” på uteserveringar.

- Andra länder ligger långt före oss, i New York tittar man på att göra parkerna fula barn-fria, säger han.

Var någonstans ska de fula barnen få vara, då?

- På ställen där man inte tvingar andra människor att se dem. Mitt huvudbudskap är att man måste ha friheten att vistas ute, utan att utsättas för passiv barnskönhetskränkning, säger Jonsson.

Även två av Miljöpartiets riksdagsledamöter, Valter Mutt och Jan Lindholm, föreslår i en motion att ”grannstörande barnfulhet” ska förbjudas. Det är inte acceptabelt att människor drabbas av passiv barnfulhet för att deras grannars barn fular sig på balkonger och i trappuppgångar, anser MP-ledamöterna.

”Denna ‘tvångsbarnfulhet’ är oförenlig med den medmänskliga respekt som all demokrati ytterst vilar på”, skriver de i motionen.

Socialutskottets vice ordförande Lena Hallengren (S) tycker också att det är angeläget att vidta åtgärder för att minska barnfulheten. Hon menar att det är skadligt för det barn som är fult, men också för omgivningen. Hallengren är positiv till förbud mot fula barn på fler platser, men tycker inte att alliansregeringen hittills har varit särskilt offensiv.

Detta är helt rätt utveckling, anser jag. Fulhet, äcklighet och olika typer av avvikande ska naturligtvis alltid motarbetas och förbjudas i lag. Det är ju sunt förnuft!

Jag vill även se förbud mot socker, svordomar utomhus, karaktärslöshet, dåligt väder samt måndagar. Vi måste ju tänka på våra barn (de vackra) som kan ta skada av allt detta. Minskade samhällskostnader och hälsoprevention är ytterligare skäl.

Framförallt vill jag förbjuda politiska möten och demonstrationer som ju medför stora polisiära skatteutgifter, risk för våld, samt ett väldigt oväsen, vilket ju är ett störande inslag i den ljusa och fräscha perfektionen. Vi kan såklart utgå ifrån att barn är mest utsatta även här (ja, de vackra då, förstås). Poliser och stater är ju alltid rättrådigt goda per se så dessa förbud ter sig ju bara naturliga. Även här räknar jag naturligtvis med stöd från Maria Larsson,
Anders W Jonsson, Valter Mutt, Jan Lindholm och Lena Hallengren.