How to dismantle an SD-debattartikel

Rubriken travesterar på en albumtitel av U2, med den skillnaden att Sverigedemokraterna inte är någon atombomb. För det första är de ett pytteparti med bara 2,9% av väljarna bakom sig och även om Åkessons lögnartiklar under hösten, framförallt den i AB, gjorde att den här klassiska kategorin missnöjesröstare och rättshaverister uppgav för opinionsmätningsinstituten att de tänkte rösta på dem är det trots allt bara mätningar och inga reella förändringar på en valdag. Dessutom var vissa mätningars uppgångssiffror inte ens statistiskt säkerställda. Nu har dock vinden vänt och också opinionsmätningarna visar att SD är på nedgång.

Men även om partiet mot förmodan skulle komma in i riksdagen i höst kommer de inte att kunna åstadkomma någon atombombslik politisk förändring som deras bittra väljare verkar tro. Och det är alls inget demokratiskt problem för om man är ett så litet parti måste man hitta likheter att samarbeta kring med andra partier och som väl är finns det ingen annat parti som ens vill ta i SD med tång - inte av mobbing eller väljarförakt, utan av ideologiska skäl. Partiet och dess sympatisörer är nämligen ett gäng unkna folkhemsnostalgiker som vill "tillbaka" till ett samhälle som bara har funnits i Lilla Jönssonligan! De verkar rädda för framtiden, att döma av hur mycket de kämpar för att skrämma folk om vad som hotar runt hörnet "om inget görs nu". Integrationspolitiska förbättringar bör man såklart debattera i sak men olyckskorpar som för fram domedagsprofetior har det ju funnits i alla tider och samhället är ju trots allt ganska bra fortfarande, så den sortens folk ska hållas så långt borta från den lagstiftande församlingen som möjligt.

Igår tjänade jag de goda krafterna tolerans, öppenhet, religionsfrihet etc. genom att alltså montera ner och ta udden ur en debattartikel av sverigemokraten Ted Ekeroth på Newsmill. Den här gången var det ännu en misstänkliggörande text om islam på klassiskt SD-manér:

Det går att skriva precis likadant om snart sagt alla religioner och många rörelser med lång historia. För att belysa hur jag menar lånar jag den religion som jag själv tillhör och således kan mest om, kristendom, och visar hur man med fula knep skulle kunna misstänkliggöra den exakt lika mycket om man använder samma argumentationsteknik som SD använder sig av gentemot islam:

1. Man slår fast att kristendom är en politisk ideologi eftersom bibeln innehåller Guds ord och att dessa ställer upp regler för hur man bör leva. 2. Man återger stränga, dömande textutdrag från gamla testamentet som de allra flesta troende kristna inte lever efter. 3. Man gör en historisk tillbakablick till medeltiden (!) där människor under korstågen tvångsdöptes eller höggs ihjäl i Guds namn. 4. Man tar upp kristendomens expansion med missionärer som sprider religionen i världen, vilket ju alla religioner har inslag av för dels har de uppstått i en mindre krets och spridit sig till fler per se men också det logiska i att alla människor som har upplevt något positivt ju gärna vill tipsa andra om det. Lägg därtill uppmaningen från Jesus om att gå ut i världen och göra alla till lärjungar. 5. Man letar upp och åberopar höga procentsiffror från någon undersökning om värderingar hos människor i strängt troende och religiöst konservativa miljöer, t.ex. pingströrelsen. Det är inte svårt att tänka sig att sådana personer hade velat ha mer inslag från bibeln i svenska lagar och samhället i stort om de hade fått bestämma ensamma. Det hör ju i princip till sakens natur. Ändå är och förblir samhället självklart sekulärt. 6. Man tar upp förflugna citat från t.ex. galna hatpredikanter i USA, t.ex. det här med att det skulle ha varit Guds verk att så många svenskar dog i tsunamin och att de förtjänade det för att svenskar i hög utsträckning lever i synd och otukt (bara t.ex. genom en så enkel sak som samboskap), samt att landet åtalade en "Guds tjänare" (Å. Green). 7. För att visa att denna "farliga utveckling" också sker i dagens Sverige tar man upp Knutbymordet där barnflickan uppmuntrades av sin pastor att mörda i Guds namn. Man drar generella slutsatser utifrån detta enskilda fall och slår upp det som en "trend". 8. Man hittar på ett nytt ord, vilket är en av Sverigedemokraternas specialgrenar. De har en hel arsenal med påhittade ord som alla klingar misskrediterande gentemot immigranter på olika sätt. I mitt exempel här hittar jag alltså på ordet "kristifiera" för att antyda att kristendom utgör en hotande trend som slukar allt i sin väg och växer på bekostnad av det "normala" - "det svenska sättet att leva" eller någon dylik klyscha. 9. Man blandar äpplen och päron och tar seriösa representanter i den högre samhällsdebatten med mer eller mindre kristen anknytning, t.ex. KD och broderskaparna, och slår ihop dem med desto mer extrema aktörer, kanske en tungotalande Ulf Ekman eller en domedagsmoralpredikande Helge Fossmo, och ger sken av att alla dessa tillsammans står bakom "denna växande hotbild". 10. Till sist spekulerar man helt fritt om framtiden i någon vag, platt, innehållslös men klyschigt hotande textrad: "om vi inte lyckas med att inse detta kommer vår frihet och självständighet att vara ett minne blott!"

Hux flux har en bild framkommit om att alla världens kristna skulle vara onda och ha dolda agendor för att ta över världen och förslava dess befolkning, ungefär. Och att detta hemska också pågår i Sverige. En befängd bild som naturligtvis är helt nonsens!

Så jag säger det en gång för alla: Man kan alltså inte göra som Sverigedemokraterna och bunta ihop och misstänkliggöra en hel religions flera hundra miljoner utövare!

Kommentarer
Postat av: Robert

1: Separationen mellan stat och kyrka är väl definierad inom kristendomen, se exvis http://en.wikipedia.org/wiki/Render_unto_Caesar...2: Skillnaden är de tolkningar som görs i dagsläget av de eventuella stycken, av de religiösa auktoriteter som är mainstream. Jämför katolska kyrkan och de högsta muslimska auktoriteterna. I och med att det finns en mängd trosinriktningar, och vilken jag än väljer är det möjligt för dig att påstå att de inte är representativa. Därför får du en utmaning: hitta en respekterad uttolkare av islam med en betydande skara följeslagare som har en sida av typen "frågor och svar om vardagliga livet med utgångspunkt ur islam". Det finns massvis med sådana seriösa sidor på Internet, skriva just av de auktoriteterna. Problemet är att ingen av dem stödjer din tolkning, så därför lär du ha svårt att hitta någon som inte ger horribla tolkningar och svar.3-4: Under ett flertal sekler var kristendomen de fattigas, utstöttas och kvinnornas religion. Det fanns inga kristna arméer som omvände hedningar med svärdet. All missionerande verksamhet sökte sig till religionens målgrupp, det vill säga de som inte var del av samhällets elit.Jämför med det spridningsmönster som gällde inom islam från dag 1. Det var de mäktigas religion. Den expansiva fasen med krig utanför Dar-al-Islam upphörde inte. (Namntrivia: vad kallas det område som inte är islamskt? Dar al-Harb. Vad betyder det? Krigets hus).Normalt tillvägagångssätt var att ett område erövrades. De abrahamitiska religionerna tilläts fortsätta, förutsatt att de betalade höga skatter. De icke-abrahamitiska (exvis buddhism, hinduism i Indien, animism i Afrika) åtnjöt inte samma skydd. De ekonomiska incitamenten gjorde att konverteringen först skedde i de besuttna skikten, medans de som hade minst att förlora behöll sina tidigare religioner.Religioner influerar varandra. Så kan man exempelvis se Bysantinska rikets övergivande av ikoner som ett resultat av att man såg den framgång kalifatet hade mot dem. Så också konceptet med heligt krig, som 500 år efter att islam tog upp det också anammades av kristna. Värt att betona: heligt krig som konceptet är sedan mitten av 1700-talet stendött inom kristendomen. Inom islam lever och frodas det (Kashmir, Afghanistan, Irak, Iran, Libanon, Gaza, Egypten, Algeriet, Jemen, Indien, Sydöstra Thailand o.s.v.).5: Problemet är att dessa procentsiffror inte uppkommer inom marginaliserade extremistkretsar utan även är majoritet inom grupper med ursprung från aktuella islamistiska länder. Se exempelvis Sydsvenskans undersökningar med anledning av deras artikelserie om antisemitismen i Malmö.6: Se punkt två. Hitta någon auktoritet på området som saknar totalgalna citat. Det finns inte. Att däremot hitta auktoriteter med sådana citat är trivialt. Försök sedan att hitta från någon högt uppsatt kristen auktoritet likvärdiga citat.7: Se exempelvis BRÅs studier om gärningsmän och ursprungsland. De har med begreppet "överrepresentation". Det är den extra risk att begå de olika brotten som finns om man bortser som faktorer såsom fattigdom, utbildningsnivå och annat som kriminologer funnit relevant. Den sista punkten brukar oftast glömmas bort när överrepresentationen talas om.Om gärningsmän från områden med mycket starkt inslag av islam är överrepresenterade med en faktor 5 (som alltså inte kan förklaras med fattigdom) innebär att det, i stort, leder till en farlig samhällsutveckling.Det finns således en skillnad mellan den anekdotiska bevisföring du måste använda för att bevisa farligheten av den kristna religionen och den statistiska som gäller för islam.8: De ord som vi har i vår vokabulär räcker gott i dagsläget. Jag skulle vilja påstå att "er" sida inte är ett dugg bättre vad gäller nyspråk.För att travestera Voltaires ord om det heliga romerska riket, som varken var heligt, romerskt eller ett sammanhängande rike: "Ensamkommande flyktingbarn." De är inte ensamma, ty de återförenas i mycket stor utsträckning med familjen efter uppehållstillstånd (se Merit Wagers blogg), och det krävs ekonomisk uppbackning för att ha råd med resan. De är inte barn (de ålderstester som fungerar används inte. Exempelvis den våldtäktsdömde "16-åringen" från Skellefteå bedömdes med tandmetoder vara ungefär 20-30, det är ett grundantagande inom verksamhet för dessa att det är äldre. Fråga de ansvariga vid boendena för dessa, som har stora problem med säkerheten och tryggheten för de få riktiga barn som känner sig hotade av de äldre vuxna på boendet). Slutligen är de inte flyktingar (se de skäl som anges till uppehållstillstånd; uteslutande synnerligen ömmande, humanitära, eller annat nyspråk).9: Det räcker gott med att se på det etablerade islamisterna, exempelvis Aldebe som var på väg att hamna på valbar plats hos C, moderaten i Göteborg (se Newsmill) eller varför inte alla de föreningar som får stöd av skattepengar för sin verksamhet. Kan du hitta någon skattestödd förening som inte står för horribla åsikter?10: Framtiden kommer att ske. Däremot kommer den vara mer otrygg. Se exempelvis den senaste undersökningen presenterad i DN idag: en fjärdedel av Sveriges befolkning har utsatts för brott det senaste året. Det är en förändring som redan inträffat.Ens liv är inte över för att man utsatts för brott. Däremot blir det betydligt sämre.En sekundär negativ påverkan är den ekonomiska påverkan av en mycket stor flyktingmottagning (mer än 5 gånger större per capita än närmast efterkommande EU-länder, Storbrittanien och Frankrike). Alltifrån försörjningsstöd orsakat av den betydligt lägre förvärvsfrekvensen (som beror på ursprungsland snarare än antalet år i Sverige; se statistik över förvärvsfrekvens hos personer med ursprung i Somalia efter tio år i Sverige), till direkta kostnader (de som redovisas öppet i budgeten, exempelvis sjuhundratusen kronor per år för varje "ensamkommande flyktingbarn" till kostnader för den överrepresentation som finns inom brottslighet.Det är dessa två: ökad brottslighet och kraftigt försämrade ekonomiska villkor för samhällets redan svaga som är grunden för det starka motstånd mot den immigrationspolitik som sker i Sverige idag och som är extrem i både EU och övriga världen.

2010-02-01 @ 20:04:55
Postat av: Don Jakob

Kan bara säga:

mitt i prick Triviolig-makare! visar klockrent hur löjlig SD:s propaganda är.och till SD-Robert: what the fuck are you smoking? Du får komma med något bättre än det där för att argumentera för din sak. Hela din text är inget annat än ett magnifikt självmål.

2010-02-02 @ 15:27:47
Postat av: Anna

Du har förståss glömt hur det var när kristendomen hade makten under medeltiden. För lite mer än 100 år sedan åkte man i Sverige in i fängelse om man sa att Gud inte fanns.

Men du missar en poäng. Det handlar om tolerans.

Du är lika intolerant mot människor som tror på Sverige och Sveriges ursprungsbefolkning som en taliban är intolerant mot en jude. Dessa tre religioner är sjuka och destruktiva mot sig själva och därmed också sina motståndare.

Tolerans av andra kulturer och folk förutsätter att man tolererar sig själv som individ, sin kultur och sitt folk.

Lämna den globala fanatismen och visa tolerans mot oss små folk.

2010-02-02 @ 16:27:00
URL: http://godfeminist.bloggspace.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback